Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
oblivions
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszszsz szszsz
oblivions
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viahope24 hope24
oblivions
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viablackmoth7 blackmoth7
oblivions
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viababyface babyface
oblivions
0032 80e1 500
Reposted fromzie zie viagordin gordin
oblivions
2604 a013 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagordin gordin
oblivions
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viagordin gordin
oblivions
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viajedriq jedriq
oblivions
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viaomg-archy omg-archy
oblivions
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze via2708 2708
oblivions
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa vianataliana nataliana
oblivions
Reposted fromfragles fragles viazdzir zdzir
oblivions
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaola4650 ola4650
oblivions
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaola4650 ola4650
oblivions
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaola4650 ola4650
3098 30b2

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
oblivions
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viairima irima
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial vialoveveryone loveveryone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl