Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viatomashevska tomashevska
oblivions
Reposted fromFlau Flau viatomashevska tomashevska
oblivions
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
oblivions
5888 f3e1 500
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
3957 47f0 500
oblivions
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viaasalluhi asalluhi
oblivions
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viatomashevska tomashevska
oblivions
4071 1cb7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacocaineblues cocaineblues
oblivions
0952 95e8 500
Reposted fromhagis hagis viasomebunny somebunny
oblivions
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaelusive elusive
oblivions
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaaynis aynis
oblivions
Reposted fromnazarena nazarena viaSardion Sardion
oblivions
0919 db83
oblivions
9114 0ae3 500

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

oblivions
4533 6006 500
Reposted fromgoldenassam goldenassam viavolldost volldost
oblivions

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

oblivions
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialexxie lexxie
oblivions
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
oblivions
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl