Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
oblivions
1820 8460
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaikari ikari
oblivions
2508 6c38 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
oblivions
8992 4ec2 500
wrocławskie chodniki kryją tajemnice 
Reposted fromaskman askman viamikrokosmos mikrokosmos
oblivions
Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaaynis aynis
oblivions
3841 3832 500
Reposted fromtfu tfu
1676 686f 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viazelbekon zelbekon
oblivions
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianowaczi nowaczi
oblivions
3845 1e53
Reposted byjanealicejonesslowlifephilosophydobryki-adiPaseroVirusdanoniskorateksuczniksiknitruslubisztosukoZoonk11unsuccessful-abortionlovesweetsxaltackgnolghalbadiousvolzbrooemciuSpecies5618ikariBBartsiostrzycavogelnaiko6bronekkivlovininaslodkokwasnablueberriespapracalaveritepwgfilo86Tehawankastrzepymala-mi-w-glanach
oblivions
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool vianoirceur noirceur
9477 5ff1 500

cuteness–overload:

Cows Can Be Cute Too!
Source: http://bit.ly/2rjWreC

Reposted fromarixatos arixatos viareloveution reloveution
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viareloveution reloveution
oblivions
1679 063e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaecce ecce
oblivions
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viareloveution reloveution
oblivions
8777 a472 500
Graduation - Andy Carter.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viareloveution reloveution
oblivions
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viazdzir zdzir
1051 9b17 500
oblivions
8119 5ec5
Reposted fromdiebitchess diebitchess viazdzir zdzir
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl