Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
oblivions
1547 110c
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viakittylitter kittylitter
3129 dada 500

iambaby-j:

niambi:

I’m????

Can we even help men anymore at this point

oblivions
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakhal khal
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackenedsky blackenedsky
oblivions
4751 fe68 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa via21gramow 21gramow
oblivions
Reposted fromworst-case worst-case viazprycaz zprycaz
oblivions
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viawszystkodupa wszystkodupa
2337 30ce 500
Reposted fromkilljill killjill viawszystkodupa wszystkodupa
oblivions
3179 4a14 500
a red door and i want to paint it black
Reposted fromhannes hannes viaEineFragevonStil EineFragevonStil
oblivions
7423 9207
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
oblivions
4875 1725 500
Reposted fromzi zi viascorpix scorpix
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viajankosz jankosz
oblivions
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viajankosz jankosz
oblivions

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viajankosz jankosz
oblivions
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viajankosz jankosz
oblivions
1547 6166
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajankosz jankosz
oblivions
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialittlemouse littlemouse
oblivions
9925 2a59 500
Reposted bykalafior2014randoomhashmarcinmarcinelavatorsputnik27DagarhendobrytentacleguyniesrajogniemCarridwenjanuschytruspassingbirdkaesekuchenLuukkazakonasasynowginsengn-nudelsalatoutofmyheaddnymartinsonangusiastykapitandziwnydaswarkeinhuhnzdzirdiviaddiodelpassatomimi07gruetzeall-about-katekatiuszakkrybusAmaya-chansowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl