Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
oblivions
9779 d4eb
Reposted byedhellelsyahousandiaryofahumaninzynierTokyoMEWSSeventeenRedstraycatlilacwinecymenziburdeltatadarthsadicfionaandcakeKohuy-xcv-ylejibetOhSnapzupkazproszkuwrite-url-hereNocephyagrizzlychickengladtobenotcyronisslovaollpuszkamilenysarkastycznakytesalvinorumolvidopirania
oblivions
2611 be2c 500
oblivions
3544 f82c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapetro petro
oblivions
1129 76b4 500
Reposted fromtfu tfu viapetro petro
oblivions
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viakajajaja kajajaja
oblivions
9195 077c 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viainto-black into-black
oblivions
6428 8286 500
Reposted byjulleczekoladowalola
oblivions
5987 9b87
Reposted byGagglejoanm
oblivions
5508 0fb1
Reposted byniemochashstellina43
oblivions
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaohyesicant ohyesicant
oblivions
8280 78fb
oblivions
3560 ee5c
Reposted fromsarazation sarazation viazvr zvr
oblivions
1789 0e3b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero vianukot nukot
9897 792b 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viazvr zvr
5256 538f 500

Chatsworth House, UK (by Jacqueline Poggi)

oblivions
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa
oblivions
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk viaJessSilente JessSilente
7925 2e5f 500
Reposted fromwinecupwars winecupwars viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl